Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

homebrewing:black_rock_cider [2012/07/29 12:43] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== 2012/07 ======
 +
 +21 litrů, 1kg dextrozy
 +
 +alc: 4.27%
 +st: 10.6°
 +ks: 7 lahví 2l PET; 8x0.5sklo
 +
 +|14.7.|1034|založeno při 23°C|
 +|19.7.|1022||
 +|24.7.|1028||
 +|29.7.|1002|lahvování. 3g dext./​lahev. Dřív nebyl čas. Chuť ovocná, ale trochu ostrá.|