Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

homebrewing:john_bull_india_pale_ale [2012/07/29 12:53] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== 2012/05 ======
  
 +20 litrů, 750g světlé malt., 250g pšeničné malt.
 +
 +alc: 4.27%
 +st: 10.6°
 +ks: 39 lahví 0.5l
 +
 +^ datum ^ hustota ^ pozn. ^
 +|17.5.|1046|založeno při 23°C - stálá teplota. Kvasí po cca 15 minutách frekvencí 1/2s|
 +|18.5.|-|frekvence 1/1s|
 +|25.5.|1016|Skoro nebublá, ale tlačí.|
 +|28.5.|1014|-|
 +|29.5.|1014|lahvovaní. 3g dext./​lahev|
 +
 +chce to dlouho ležet. Z počátku takový nijaký. Ale poslední lahve už byl fakt dort. Leželo cca 2 měsíce.