2013/05

23 litrů, 1kg tmavé malt.

ks: 40 lahví 0.5l

datum hustota pozn.
31.5.1042založeno při 20°C
11.6.1022
24.6.1014lahvovaní. bez cukru